Vantaa-lisä jää historiaan

Alle 1,5-vuotiaiden lasten kotihoidontuen kuntalisä eli ns. Vantaa-lisä lakkautetaan 1. elokuuta 2022. Vantaan kaupunginvaltuusto päätti asiasta  maanantaina 13.12.

Vantaa-lisää on maksettu lasta kotona hoitavalle kotihoidon tukea saavalle vanhemmalle. Vantaa-lisä on suuruudeltaan 160 euroa kuukaudessa. Kuntalisällä kotona hoidettavia pieniä lapsia on tänä vuonna ollut 196.

Vantaa-lisän poiston on laskettu tuovan säästöä Vantaalle ensi vuonna 1,1 miljoonaa euroa. Säästöjen lisäksi tavoitteena on ollut saada lapset päiväkoteihin varhaiskasvatuksen piiriin ja antaa äideille sen myötä mahdollisuus työssä käymiseen.

Helsingissä tehtiin vastaavanlainen päätös viime kesänä.  Kokemukset Helsinki-lisän poistamisesta  eivät kuitenkaan olleet yksinomaan myönteisiä. Pienten lasten määrä päiväkodeissa ei lisääntynyt kaupungin itäisissä kaupunginosissa, joissa asuu eniten maahanmuuttajia. Myöskään maahanmuuttajanaisten työssä käynti ei ole yleistynyt. Päiväkotien työntekijäpulasta on tullut entistä huutavampi ja niinpä Helsingissä on ruvettu ihmettelemään, miksi lapsivaikutusten arviointia ei tehty ennen muutosta. 

Samaa on varmaan odotettavissa myös täällä Vantaalla.

Vantaa-lisä on ollut merkittävä rahamäärä pienituloisille monilapsisille perheille, joita löytyy  esimerkiksi työttömien ja maahanmuuttajien keskuudesta.

Onko oikein, että säästöjä tehdään kaikista heikoimpien väestöryhmien kustannuksella?