Sote-uudistuksen tasa-arvo – sanahelinää?

Aluevaaleissa valitaan valtuutetut päättämään sote-uudistuksen toteuttamisesta. Työstä tulee vaikea, ovathan uudistuksen tavoitteet kahtalaiset. Toisaalta pitäisi saada tasattua ihmisten välisiä
terveyseroja ja toisaalta saada kasvavat menot kuriin.

Sote-uudistuksessa valtio ohjaa rahaa alueille, joilla on vähän verotuloja tuovia työikäisiä ja vastaavasti paljon hoitoa tarvitsevia ikääntyneitä.

Vaalikoneiden vastausten perusteella lähes kaikki aluevaaliehdokkaat kannattavat terveyserojen tasaamista rahoituksen avulla. Näin minäkin, mutta mielessä on alkanut kaihertaa epäilys, miten tämä toteutuu käytännössä?

Helsingin Sanomissa kirjoitettiin muutama päivä sitten Uudenmaan sairaimmasta paikkakunnasta Karkkilasta. Siitä huolimatta että siellä terveyspalvelut on hoidettu hyvin ja tehokkaasti ja
terveyskeskuskin on uusi ja hieno, mielenterveysongelmia podetaan enemmän ja myös tapaturmien ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrä ylittää valtakunnallisen keskiarvon.

“Sosiaali- ja terveydenhuollon suurempia ongelmia Suomessa on tasa-arvon puute ja suuret erot
eri alueiden välillä.” On sanottu, että valtiollinen rahoitus ja tarveperustaisuus tuovat muutosta
parempaan…

Onko asia näin yksinkertainen? Jos valtio antaa lisäresursseja Karkkilaan, millä tavalla terveyden tasa-arvo toteutuu siellä elävien ihmisten elämässä? Karkkilan esimerkki osoittaa, että vaikka
resursseja riittää ja niitä käytetään tehokkaasti, siitä huolimatta asukkaiden terveys ei ole kovin hyvä.

Monissa kunnissa ja syrjäseudullakin lääkäriin pääsee nopeasti, kun taas täällä Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa vastaanotolle pääsy voi viedä viikkoja. Jos tarveperusteisuus otettaisiin lähtökohdaksi valtion rahoituksen suuntaamisessa, se kohdentuisi tänne, missä on todellista pulaa sosiaali- ja terveyspalveluista.

Minua onkin alkanut mietityttää, onko koko sote-uudistuksen tärkein tavoite tulevien menojen leikkaaminen, joka on piilotettu puheissa tasa-arvokulissien taakse.

Mitä mieltä Sinä olet?

Leave a comment

Your email address will not be published.