Vantaan valtuustossa ma 28.3.2022

Vantaanvaltuustossa esillä olevassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa strategiakaudelle 2022–2025 jatketaan työtä tasa-arvon edistämiseksi Vantaalla. Työ on arvokasta ja ohjelma ansaitsee kiitoksen. Se on perusteellisesti tehty. Kuitenkin on asioita, joita olisin toivonut painotettavan tai otettavan esille enemmän.

Vantaalla on tehty tasa-arvosuunnittelua vuodesta 2006 lähtien. Viimeisimmässä suunnitelmassa vuodelta 2017 edellytettiin muun muassa, että poliittiset luottamushenkilöt edistävät toiminnassaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Vantaan poliittisten luottamushenkilöiden eettiset periaatteet ovatkin valmistelussa tämän vuoden alkupuolella. Siitä kiitokset kaupungin johdolle!

Suomessa perustuslaki turvaa ihmisten yhdenvertaisuuden eikä ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan. Nyt esillä olevassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmassa on kuitenkin rajauksia: se on rajattu koskemaan koko kaupungin organisaatiota, ja siinä ei suunnitella esimerkiksi eriarvoisuuden, köyhyyden, syrjäytymisen, hyvinvoinnin, turvattomuuden tai väkivallan vastaista työtä. Ennen muuta tässä suunnitelmassa tasa-arvolla tarkoitetaan useimmissa kohdissa sukupuolten tasa-arvoa.

Suomi on tunnettu maailmalla naisten tasa-arvosta. Vaikka siinäkin riittää vielä korjaamista, olisin toivonut, että suunnitelmassa olisi tarkasteltu enemmän tasa-arvoa esimerkiksi iän tai etnisen taustan kannalta. Niissä asioissa meillä on vielä tosi paljon korjaamista.

EU-MIDIS II–tutkimuksen (EU Fundamental Rights Agency FRA, 2017) mukaan Suomessa oli koettu häirintää eniten niiden 12 EU-maan joukossa, joissa tutkimus oli tehty. Suomessa 47 prosenttia vastaajista oli kokenut häirintää etnisen taustansa tai maahanmuuttajataustansa vuoksi viimeisten 12 kuukauden aikana. (Häirintäkokemusten keskiarvo tutkituissa maissa oli 21 prosenttia.)

Vaikka meillä on lainsäädäntöä, ihmisten tasa-arvoinen kohtelu ei toteudu edelleenkään. Saa nähdä, miten käy ikäsyrjinnän kanssa. Sen vähentämiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin ja viime vuoden lopulla aloitti työnsä vanhusasiavaltuutettu. Miten tasa-arvo toteutuu sellaisten ihmisten kohdalla, joita uhkaa syrjintä monella tapaa. Miten tasa-arvoinen on iäkäs, sairas, vammainen ja muualta Suomeen muuttanut. Uskon, että korjaamistyötä riittää paljon.

Kaupunki lupaa työnantajana ennaltaehkäistä syrjintää ja edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista työyhteisöissä. Toimenpiteet koskevat muun muassa rekrytointia, palkkausta ja palkitsemista, urakehitysmahdollisuuksia, työtehtävien jakautumista, työskentelyolosuhteita ja työaika-ja vapaakäytäntöjä. Mutta riittääkö tämä?

Olen jo aiemmin esittänyt aloitteessani, että Vantaallakin palkattaisiin maahanmuuttajia työntekijöiksi kaupungille heidän väestöosuuttaan vastaavasti. Eikä mielestäni riitä, että yhdenvertaisuuden tilaa seurataan täällä pelkästään muunkielisten osuudella, ikärakenteella tai sairauspoissaoloilla.

Viranomaisilla on velvollisuus on edistää yhdenvertaisuutta. Riittääkö, että sitä toteutetaan pelkästään kehittämällä digitaalista saavutettavuutta, huomioimalla Suomen romanien yhdenvertaisuuden edistämistä ja sitä, että rakennusten ja tilankäytön suunnittelussa on alusta lähtien mukana yhdenvertaisuus- ja tasa-arvonäkökulma.  Yhdenvertaisuuden edistäminen on paljon enemmänkin.

Kunnan toimintojen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Sosiaali-ja terveysasiat ovat tärkeässä syrjinnän vastaisessa roolissa melkein kaikissa syrjimättömyysperusteissa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueille ensi vuoden alussa. Hyvinvointialueon tärkeä yhteistyökumppanija esimerkiksi  lähisuhdeväkivallan, ihmiskaupan ja pakkoavioliittojen kaltaisissa kysymyksissä tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä yli kaikkien hallintorajojen.

Teemme aluevaltuustossa työtä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioissa Vantaa-Kerava -hyvinvointialueen kanssa. Kotouttamisasiat jäävät sen sijaan kunnan, siis Vantaan vastuulle, joten töitä riittää täälläkin.

Kiitos!

Leave a comment

Your email address will not be published.