Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Otsikko

Lisätty 06.05.2021

JOS SAISIN YKSIN PÄÄTTÄÄ...

Jos saisin yksin päättää…

- Panisin Vantaan kouluasiat kuntoon niin, että koulukiusaaminen loppuisi.

- Antaisin resursseja nuorten työllistämiseen.

- Panostaisin vanhustenhoitoon ja lyhentäisin terveyskeskusjonot.

- Tukisin yrittäjiä.

- Lisäisin maahanmuuttajien suomenkielen opetusta niin, että työllistyminen kohenisi.

Olen ollut kaupunginvaltuutettu kolme kautta ja jäsenenä opetus-​ sekä sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Olen ollut Maahanmuuttoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja.

Haluan jatkaa työtä valtuustossa vantaalaisten hyväksi. Vantaalla asuu paljon maahanmuuttajia. Heidän olosuhteitaan tuntevia tarvitaan päätöksenteossa.

Lue kokonaan »

Otsikko

Lisätty 06.05.2021

 

YMPÄRISTÖRAPORTTI  ESILLÄ VALTUUSTOSSA

 

Vantaan ympäristön haasteet ovat suuret: Sijaitseehan täällä Suomen suurin lentoasema ja yksi maan vilkkaimmista liikenneväylistä, Kehä III, jota kautta tavara virtaa Vuosaaren satamaan ja sieltä muuanne Suomeen.

Vaikka kunnianhimoinen tavoite on saavuttaa hiilineutraalisuustavoite tulevien 8-9 vuoden aikana (vuoteen 2030 mennessä), myönteistä on, että tällä hetkellä Vantaa on Ympäristöraportin mukaan tavoitellulla päästöjen vähenemisuralla.

Nykyisessä tilanteessa mitkään asiat eivät enää saa mennä ympäristöasioiden edelle. Ilmastonmuutos on saatava hallintaan ja luonnon monimuotoisuus säilytettävä. Kestävä kehitys on pidettävä koko ajan kirkkaana mielessä.

Yksi keino liikennepäästöjen vähentämiseen on lisätä raideliikennettä.  Olemme saaneet jo Kehäradan, mutta lisää tarvitaan. Raideliikenne on vähäpäästöinen ja nopea ja hyvää. Liikenneverkon laajentuessa yksityisautoilun tarve vähenee ja liikenteen päästöt vähenevät.

Paljon keskustelua aiheuttanut Vantaan ratikka on kallis investointi, mutta siitä huolimatta  valtuusto päätti jatkaa ratikan suunnittelua ja siihen on tälle vuodelle varattu 6 miljoonaa euroa. Jatkossa toteuttamiseen saadaan valtion ja varmaan myös EU:n tukea.  Ratikan rakentamispäätös on tarkoitus tehdä tulevalla valtuustokaudella vuonna 2023

Myönteisenä esimerkkeinä toimenpiteistä, jotka ohjaavat nuoria ekologiseen ajatteluun, joukkoliikenteen ja polkupyörän käyttöön ja lähiluonnossa liikkumiseen on Liikkuva päiväkoti, koulu ja opiskelu –toiminta, jota on harjoitettu niin liikuntapalvelujen kuin koulujen ja päiväkotienkin toiminnassa.

Samoin ateriapalveluiden ympäristökuormituksen vähentäminen ja vastuullisuuden vahvistaminen on ollut teemana monella kaupungin toimintalohkolla.

Vaikka korona esti suunniteltuja toimia, vantaalaisten luontosuhdetta on raportin mukaan pyritty tukemaan kaikin mahdollisin tavoin. Kun korona esti talkoiden ja retkien järjestämisen, tietoa jaettiin videoiden ja muun viestinnän kautta. Ilmastokumppanuusverkostoon liittymällä ja ekokompassi ympäristöjärjestelmää markkinoimalla pyrittiin lisäämään yritysten ympäristövastuuta.

Tärkeää on, että lapset ja nuoret jo pienestä pitäen opetetaan ympäristötietoisiksi. Siksi kasvatuksen ja oppimisen toimialalla vastuullisten vantaalaisten kasvattaminen on keskiössä. Kestävä elämäntapa on olennainen osa työtä ohjaavissa kasvatus- ja opetussuun

Lue kokonaan »